PORADENSTVÍ / KOUČOVÁNÍ / TRÉNINKY / TEAM-BUILDING

NOW CONSULTING zasahuje ve firmách, podnicích a organizacích v oblasti řízení procesů změn. PORADENSTVÍ má za cíl definovat vizi konkrétních změn na úrovni organizace firmy, procesů, organizace práce a systému řízení lidských zdrojů. Řízení změn je posíleno individuálním KOUČOVÁNÍM a koučováním týmu. TRÉNINKY, VÝCVIKY a ŠKOLENÍ šité na míru podporují potřebné zvyšování úrovně kompetencí, znalostí a dovedností.
Ve většině případů provádí NOW CONSULTING s.r.o. audit s cílem definovat potřeby a identifikace dispozitivu řízení procesů změn.
PORADENSTVÍ  –  Definujme vizi budoucnosti!“
Máte jasnou vizi vývoje vaší firmy?   Můžete provést změny, které přinášejí nové postoje a chování?   Využíváte lidské zdroje ke zvýšení výkonnosti vaší organizace?
NOW CONSULTING realizuje poradenské mise ve firmách, podnicích a organizacích při definování potřeby řízení procesů změn. Zásah začíná definováním změn s analýzou organizace firmy a zaměřuje se na konkrétní potřeby spojené se změnami. Systémový přístup k výkonnosti umožňuje trvale aplikovat změny jak na úrovni organizace, tak i na úrovni postojů a chování.
KOUČOVÁNÍ  –  „Rozvíjejte potenciál a výkonnost!“
Přejete si více mobilizovat klíčové aktéry ve vaší firmě?   Chcete nacházet nové způsoby řešení situací?   Nevíte, jak vyřešit situaci ve svém týmu? Potřebujete získat nový smysl nebo směr v práci či kariéře? Odvážili byste se požádat kolegy o názor na Váš způsob práce? 
NOW CONSULTING realizuje a provádí jak individuální koučování, tak i koučování týmu s cílem podpořit řízení procesů změn. Hlavním cílem je urychlit účinnost budoucích změn, za využití potenciálu aktérů a týmů. Koučování napomáhá zvyšování odpovědnosti, k zacílení na výkon, uvědomění si vlastního potenciálu a potenciálu vašeho týmu. Cílem koučování je napomoci osobě či týmu řešit vlastními silami těžkosti, se kterými se setkávají, a ukotvit dovednosti při řešení nových a neobvyklých situací.
VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCVIKY a TEAM-BUILDING  –  „Získat nové kompetence a způsoby spolupráce!“
Přejete si získat větší schopnost ovlivňovat výsledky vyjednávání?   Jste si vědomi vaší vůdčí úlohy před skupinou lidí?   Pracujete se všemi hlavními nástroji a způsoby motivace vašich spolupracovníků?   Potřebujete specifické znalosti pro výkon vaší práce?   Co byste potřebovali znát pro zvýšení vaší profesionality a zaměstnatelnosti?
NOW CONSULTING vytváří a zajišťuje tréninky šité na míru. Jejich cílem je přizpůsobení úrovně kompetencí aktérů potřebám řízení změn. Tréninky, výcviky a team-buildingy jsou zaměřeny na postoje a chování ve vztahu ke stylu managementu a způsobu každodenního řízení. Styl a způsob řízení jsou nejpodstatnější pro osobní příkladovost a výkonnost při práci. Školení jsou zaměřena na získání teoretických vědomostí pro výkon profesionální aktivity a pro uvedení do souvislosti s potřebami firmy. Vědět „co a jak dělat“ je nepostradatelné pro optimální chod firemní organizace.
Příklady tréninků, výcviků a školení:
–   Týmová práce, Efektivní komunikace, Leadership                                                                                                    –   Prezentační dovednosti, Time management, Self management                                                                            –   Prodejní a obchodní dovednosti, Techniky efektivního prodeje                                                                            –   Ošetření rizik a skoronehody při práci                                                                                                                          –   Life balance, Zvládání stresu, Předcházení profesnímu vyhoření                                                                          –   Projektové řízení, Školení mentorů, Školení interních školitelů                                                                            –   Lean management, Kanban, 5S, KAIZEN                                                                                                                        –   Agilní management, Kreativní workshopy                                                                                                                    –   Profesionalizace asistentek, Organizace efektivního back-office
OSTATNÍ SLUŽBY  –  „Přinášíme odpovědi na specifické potřeby vaší firmy!“

Přejete si získat větší schopnost ovlivňovat výsledky vyjednávání?   Jste si vědomi vaší vůdčí úlohy před skupinou lidí?   Víte, jaké jsou hlavní nástroje a způsoby, jak motivovat vaše spolupracovníky?   Potřebujete specifické znalosti pro výkon vaší práce?   Co byste potřebovali znát pro zvýšení vaší profesionality a zaměstnatelnosti?

NOW CONSULTING je schopna zabezpečit doplňkové služby vašeho core businessu. Jedná se o specifické a občasné požadavky pro usnadnění každodenních aktivit a přináší adaptovaná řešení podle vašich potřeb. Tyto doplňkové služby se opírají a naše kompetence a zkušenosti dvojí kultury, valorizují znalosti ekonomického podhoubí a sítě kontaktů v České republice, na Slovensku a ve frankofonní části západní Evropy, zejména Francie, Belgie, Švýcarska a Lucemburska.
Příklady ostatních služeb:
–   Recruitement specifických kompetencí                                                                                                                        –   Podpora česko-francouzských a francouzsko-českých vyjednávání                                                                      –   Zprostředkování a rozvoj obchodních kontaktů a služeb                                                                                        –   Realizace tématických team-buildingů: sýry, šampaňské, víno, koňak, válečná opevnění                            –   Interní ankety spokojenosti zaměstnanců a kvality pracovního prostředí                                                        –   Externí ankety vnímání firmy veřejností                                                                                                                      –   Tlumočnické a překladatelské služby                                                                                                                            –   Profesionální relooking a bontón v businessovém prostředí                                                                                  –   Výuka a trénink relaxačních technik                                                                                                                              –   Organizace benchmarkingových setkání v podnicích: ČR, SR, FR, CH, LUX, B

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

NOW CONSULTING poskytuje své služby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a pravidly GDPR, v platném znění. Odesláním kontaktního formuláře vyslovujete souhlas ke shromažďování, zpracovávání, uchovávání a užívání výše uvedených  kontaktů výhradně k vašemu kontaktování. Osobní údaje se zavazujeme nepředávat třetím osobám. 

 

NOW CONSULTING s.r.o. Staropramenná 3228/17b
150 00 Praha 5
Česká republika
+420 608 560 818
+33 660 455 768
info@now-consulting.cz
www.now-consulting.cz