KOUČOVÁNÍ / TEAM-BUILDING / MANAŽERSKÉ TRÉNINKY A ŠKOLENÍ /  SOFT SKILLSNOW CONSULTING s.r.o. zasahuje ve firmách, podnicích a organizacích v oblasti řízení procesů změn. PORADENSTVÍ má za cíl definovat vizi konkrétních změn na úrovni organizace firmy, procesů, organizace práce a systému řízení lidských zdrojů. Řízení změn je posíleno individuálním KOUČOVÁNÍM a koučováním týmu. TRÉNINKY, VÝCVIKY a ŠKOLENÍ šité na míru podporují potřebné zvyšování úrovně kompetencí, znalostí a dovedností. Ve většině případů provádí NOW CONSULTING audit s cílem definovat potřeby a identifikace dispozitivu řízení procesů změn.

PORADENSTVÍ  –  Definujme vizi budoucnosti!“

NOW CONSULTING realizuje poradenské mise ve firmách, podnicích a organizacích při definování potřeby řízení procesů změn. Zásah začíná definováním změn s analýzou organizace firmy a zaměřuje se na konkrétní potřeby spojené se změnami. Systémový přístup k výkonnosti umožňuje trvale aplikovat změny jak na úrovni organizace, tak i na úrovni postojů a chování.

KOUČOVÁNÍ  –  „Rozvíjejte potenciál a výkonnost!“

NOW CONSULTING realizuje a provádí jak individuální koučování, tak i koučování týmu s cílem podpořit řízení procesů změn. Hlavním cílem je urychlit účinnost budoucích změn, za využití potenciálu aktérů a týmů. Koučování napomáhá zvyšování odpovědnosti, k zacílení na výkon, uvědomění si vlastního potenciálu a potenciálu vašeho týmu. Cílem koučování je napomoci osobě či týmu řešit vlastními silami těžkosti, se kterými se setkávají, a ukotvit dovednosti při řešení nových a neobvyklých situací.

VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCVIKY a TEAM-BUILDING  –  „Získat nové kompetence a způsoby spolupráce!“

NOW CONSULTING vytváří a zajišťuje tréninky šité na míru. Jejich cílem je přizpůsobení úrovně kompetencí aktérů potřebám řízení změn. Tréninky, výcviky a team-buildingy jsou zaměřeny na postoje a chování ve vztahu ke stylu managementu a způsobu každodenního řízení. Styl a způsob řízení jsou nejpodstatnější pro osobní příkladovost a výkonnost při práci. Školení jsou zaměřena na získání teoretických vědomostí pro výkon profesionální aktivity a pro uvedení do souvislosti s potřebami firmy. Vědět „co a jak dělat“ je nepostradatelné pro optimální chod firemní organizace.

Příklady tréninků, výcviků a školení:

 • Týmová práce, Efektivní komunikace, Leadership                                                                                                   
 • Prezentační dovednosti, Time management, Self management                                                                           
 • Prodejní a obchodní dovednosti, Techniky efektivního prodeje                                                                           
 • Ošetření rizik a skoronehody při práci                                                                                                                         
 • Life balance, Zvládání stresu, Předcházení profesnímu vyhoření                                                                         
 • Projektové řízení, Školení mentorů, Školení interních školitelů                                                                           
 • Lean management, Kanban, 5S, KAIZEN                                                                                                                       
 • Agilní management, Kreativní workshopy                                                                                                                   
 • Profesionalizace asistentek, Organizace efektivního back-office

OSTATNÍ SLUŽBY  –  „Přinášíme odpovědi na specifické potřeby vaší firmy!“

NOW CONSULTING je schopna zabezpečit doplňkové služby vašeho core businessu. Jedná se o specifické a občasné požadavky pro usnadnění každodenních aktivit a přináší adaptovaná řešení podle vašich potřeb. Tyto doplňkové služby se opírají a naše kompetence a zkušenosti dvojí kultury, valorizují znalosti ekonomického podhoubí a sítě kontaktů v České republice, na Slovensku a ve frankofonní části západní Evropy, zejména Francie, Belgie, Švýcarska a Lucemburska.

Příklady ostatních služeb:

 • Recruitement specifických kompetencí                                                                                                                       
 • Podpora česko-francouzských a francouzsko-českých vyjednávání                                                                     
 • Zprostředkování a rozvoj obchodních kontaktů a služeb                                                                                       
 • Realizace tématických team-buildingů: sýry, šampaňské, víno, koňak, válečná opevnění                           
 • Interní ankety spokojenosti zaměstnanců a kvality pracovního prostředí                                                       
 • Externí ankety vnímání firmy veřejností                                                                                                                     
 • Tlumočnické a překladatelské služby                                                                                                                           
 • Profesionální relooking a bontón v businessovém prostředí                                                                                 
 • Výuka a trénink relaxačních technik                                                                                                                             
 • Organizace benchmarkingových setkání v podnicích: ČR, SR, FR, CH, LUX, B

NOW CONSULTING s.r.o. Staropramenná 3228/17b
150 00 Praha 5
Česká republika

+420 608 560 818
+33 660 455 768
info@now-consulting.cz
www.now-consulting.cz